Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της πλατφόρμας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

Κατ’ εφαρμογή του νέου Νόμου 4738/2020, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες θα επιλέγονται από επιχειρήσεις που επιθυμούν τη ρύθμιση οφειλών, είτε μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες που επιθυμούν να εγγραφθούν στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, μπορούν από τις 15/2/2021 να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr/ http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/ Μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΕΓΔΙΧ

Η διαδικασία της εξυγίανσης, κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019, είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών, στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν, έτσι ώστε να αποφύγουν την πτώχευση. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, από 1 Μαρτίου 2021, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω δικαστικής επικύρωσης, συνεχίζοντας έτσι τη δραστηριότητά τους.

Η σύνταξη ειδικής οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική στο στάδιο της εξυγίανσης. Η εν λόγω μελέτη συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εμπειρογνώμονες, που είναι μέλη του ανωτέρω Μητρώου και συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση εξυγίανσης της επιχείρησης προς το δικαστήριο. Με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Οι αναλυτικές εργασίες που θα εκτελούν οι ελεγκτικές εταιρείες και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος