Μία νέα πρόκληση αντιμετωπίζεται παγκοσμίως λόγω της πανδημίας COVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, αναμένονται σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου και τους τομείς ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης. 

Για τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων μερών, η ΕΛΤΕ δημιούργησε στην επίσημη στην ιστοσελίδα της, ενότητα Χρήσιμοι Σύνδεσμοι αναφορικά με ζητήματα ελεγκτικής και λογιστικής ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19, όπου θα αναρτώνται οι Ανακοινώσεις της ΕΛΤΕ καθώς και οι απόψεις και οι συστάσεις των αρμοδίων αρχών, των διεθνών οργανισμών και των εποπτικών οργάνων, γύρω από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως συνέπεια της πανδημίας.

Τέλος, παρακολουθούμε τις εξελίξεις του θέματος και θα ενημερώνουμε για οποιαδήποτε νέα προσαρμογή απαιτηθεί, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΛΤΕ και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

ΕΛΤΕ – Ανακοινώσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

IFIAR

CEAOB

IFAC

IFRS

FRC

ESMA

EΒΑ