Τροποποίηση του κεφαλαίου Β΄ της κανονιστικής πράξης 001/2017 της ΕΛΤΕ «Οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων και συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 2592) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Λήψη/Μεταφόρτωση

kanonistiki_praksi_Exetastiki_Epitropi_2020