Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 023/2018 Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του αρ. 11 του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» Με την υπ ́αρ. 94004/10-09-2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποφασίσθηκε η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του αρ. 11 του ν. 4469/2017 και ανακοινώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ονόματατων ορκωτών ελεγκτών λογιστών που εγκρίθηκαν ως μέλη του.

Με νεότερες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που θα εκδίδονται σε  μηνιαία βάση, θα συμπληρώνεται ο αριθμός των Μελών του Μητρώου.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος