Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 698 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ
ΕΠΕ έχει Γ κατηγορίας βιβλία και κάνει εισαγωγή από τρίτες χώρες. Ερωτάται ποιες θα είναι οι εγγραφές που θα καταχωρηθούν στα βιβλία και αν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν λογαριασμοί τάξεως.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν υπάρχει διατύπωση συγκεκριμένου ερωτήματος και συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ