Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 476 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Επενδυτής ορθοδοντικός αγόρασε δύο (2) είδη που αφορούν μεταλλικά εξαρτήματα για τη διόρθωση οδοντοστοιχίας, με την αιτιολογία ότι αποτελούν πάγια καθώς τα «ορθοδοντικά άγκιστρα χρησιμοποιούνται 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής τους. Η τακτική αυτή είναι κοινός τόπος για πολλά ορθοδοντικά ιατρεία παγκοσμίως και στη χώρα μας εξυπηρετεί κυρίως λόγους οικονομίας ακριβών πρώτων υλών-τα άγκιστρα είναι κράματα ακριβών μετάλλων. Έτσι στο ιατρείο οι ακίνητες ορθοδοντικές συσκευές αγκίστρων μετά από ενδελεχή απολύμανση και αποστείρωση, αμμοβολή εμβάπτιση σε ακετονικά διαλύματα, στέγνωμα και στίλβωση είναι πάλι έτοιμες για χρήση προσφέροντας έτσι οικονομία κλίμακας. Βάσει των ανωτέρω ερωτάται αν τα παραπάνω υλικά είναι πάγια ή αν υπάρχει κάποια άλλη διάσταση ερμηνεία για τον ορισμό των παγίων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ορισμός των παγίων προβλέπεται από την παράγραφο 2.2.100 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ