Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1485 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.ΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται, ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του τέλους εισόδου στη θετική λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που επεβλήθη από το Ν. 4025/2011.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λογιστικός χειρισμός του τέλους εισόδου καθορίσθηκε με γνωμάτευση του ΣΛΟΤ προς τον ΣΦΕΕ με αριθμό 1359 ΕΞ/28.11.2011 (επισυνάπτεται). Για τον φορολογικό χειρισμό αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ