Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.:1503 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΛΟ.Τ.)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ».
ΣΧΕΤ.: To από 11/11/2010 ερώτημά σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθ. ημ. πρωτ. 1503/11.11.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
«Πάγιο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο όμως επί της παρούσης δεν αποφέρει κάποιο εισόδημα στην επιχείρηση. Παρόλο αυτά η Α.Ε έχει δηλωμένο ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας  1301030 Καλλιέργεια φυτωρίων λαχανικών. Κέντρο αποκατάστασης νομικής μορφής ΑΕ, το οποίο έχει συντάξει ισολογισμούς τα προηγούμενα έτη κανονικά, και Κύρια δραστηριότητα «Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης», έχει στην κατοχή του αγρόκτημα (οικόπεδο  Επιθυμείται να πραγματοποιηθεί απόσχιση του οικοπέδου αυτού, σε Α.Ε που θα συσταθεί γι’ αυτό το λόγο. Αυτό θεωρείται απόσχιση τμήματος ή κλάδου βάσει της νομοθεσίας; Είναι εφικτό να υλοποιηθεί;»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ερώτημα δεν είναι κατανοητό, διότι δεν έχει συντακτική δομή.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.ΛΟ.Τ.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ