Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:  1421 ΕΞ / 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση:     Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Τηλέφωνο:       210 3242.648
Fax:                  210 3234.141
Ιστοσελίδα:      www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ».
ΣΧΕΤ.: To ερώτημά σας (με αριθ. ημ. πρωτ. 1421/27-10-2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός των εισπραττόμενων αντικαταβολών (μετρητά, επιταγές), για λογαριασμό τρίτων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι αντικαταβολές παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως 01/05 «Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία/Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων», παράγραφος 3.2.10 του Ε.Γ.Λ.Σ..
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ