Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Αριθμ. Πρωτ.: 297 ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
ΣΧΕΤ.: Το από 10/3/2010 ερώτημα σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αριθμ. ημ. πρωτ. 297/10.03.2010).
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρεία έχει προβεί στην προσημείωση (αξίας 60.000 ευρώ) ακινήτου ιδιοκτησίας ενός πελάτη της, με σκοπό την εξασφάλιση ισόποσου ανοικτού χρεωστικού υπολοίπου και προκειμένου να συνεχίσει την πώληση εμπορευμάτων στον συγκεκριμένο πελάτη. Ερωτάται ποιοι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι λογαριασμοί τάξεως 02 και 06 με τον τίτλο «Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπραγμάτων Ασφαλειών».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΕΝ ΣΑΝΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ