019/2022 – Έρευνα IFAC για τις αμοιβές ελέγχου και μη ελεγκτικών υπηρεσιών

Έρευνα IFAC για τις αμοιβές ελέγχου και μη ελεγκτικών υπηρεσιών

018/2022 – Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος

Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος

017/2022 – Ετήσια Σύνοδος Ολομέλειας του IFIAR ‘’Μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα’’

Ετήσια Σύνοδος Ολομέλειας του IFIAR ‘’Μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα’’