ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 905 ΕΞ / 11.5.2024

Ερώτημα για εμφάνιση εσόδων από επιχορηγήσεις έργων / σχεδίων δράσης (action grants) έρευνας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών κλπ. στον κύκλο εργασιών

016/2024 – Διαβούλευση σχετικά με την περιορισμένη διασφάλιση εκθέσεων βιωσιμότητας

Διαβούλευση σχετικά με την περιορισμένη διασφάλιση εκθέσεων βιωσιμότητας

014/2024 – Συνάντηση Inspection Sub Group της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (CEAOB) στη Ρίγα

Συνάντηση Inspection Sub Group της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (CEAOB) στη Ρίγα