Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC (α) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 004/2017 : «Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC» (β) ΦΕΚ Β’ 3916/07-11-2017