Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε, η 14η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB) στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και η οποία λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Κύρια σημεία της συνάντησης
Τα μέλη ενέκριναν για το 2021 το πλάνο εργασίας του CEAOB, τα πλάνα εργασίας των πέντε (5) υποομάδων εργασίας, το Enforcement Survey Report και συζήτησαν σχετικά με την έκδοση των μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τον διορισμό των ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών λογιστών και παρόμοιων υπό εξέλιξη πρωτοβουλιών για μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικές με το έργο των ομάδων εργασίας του CEAOB. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη κάλυψαν τη γενική προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών από το CEAOB, μία ενημερωμένη έκδοση της κοινής μεθοδολογίας επιθεώρησης ελέγχου (CAIM) καθώς και μια ανάλυση των δεικτών των επιτροπών ελέγχου στο πλαίσιο έκθεσης παρακολούθησης της αγοράς (market monitoring).

Sub-group activities
Οι Πρόεδροι των υποομάδων ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους σχετικά με τις αντίστοιχες ροές εργασίας των υποομάδων τους.

Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του, το CEAOB κάλεσε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority-EBA) και του European Contact Group για την επικοινωνία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της
ΕΛΤΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος