Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, η 8η συνεδρίαση της υποομάδας επιθεωρήσεων (ISG) της ΕΕΦΕΕ (CEAOB) πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2020 εξ ́ αποστάσεως διαδικτυακά. Τη διαδικτυακή συνάντηση προέδρευσε η γαλλική εποπτική Αρχή (H3C) και την παρακολούθησαν 28 χώρες.

Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης ήταν:
Διάλογος με την ηγεσία των Ρυθμιστικών Αρχών των Διεθνών Προτύπων
Συνεχίζοντας τον διάλογο με την ηγεσία των Ρυθμιστικών Αρχών των Διεθνών Προτύπων, τα μέλη των Inspections & International Auditing Standards Sub-Groups του CEAOB συναντήθηκαν για τέταρτη φορά με την ηγεσία του IAASB και IESBA για να συζητήσουν τις δραστηριότητες τους καθώς και τις δυνατότητες για βελτίωση των προτύπων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που θέτει ο ελεγκτής.

Διάλογος με την ευρωπαϊκή ηγεσία των PWC, KPMG & MAZARS
Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, τα μέλη του ISG συναντήθηκαν με εκπροσώπους των PWC, KPMG & MAZARS για να συζητήσουν τα σχέδια και τις δραστηριότητες των ελεγκτικών εταιρειών για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων τους.

Προγράμματα εργασίας CAIM
Τα μέλη της ISG υιοθέτησαν τα προγράμματα εργασίας CAIM για τα ISA 540, Firmwide Ethics and Independence (updated) και IT inspection.

Βάση δεδομένων ευρημάτων του CEAOB
Οι βελτιώσεις της βάσης δεδομένων, για καλύτερη ανάλυση των ευρημάτων που ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2020 παρουσιάστηκαν στα μέλη του ISG.

Λοιπά Θέματα
Τα μέλη του ISG μοιράστηκαν την εμπειρία τους σε διάφορα άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των αποτελεσμάτων έρευνας σχετικά με την εφαρμογή του GDPR όσον αφορά τις εξ’αποστάσεως επιθεωρήσεις και την κουλτούρα των εταιρειών, την ενημέρωση σχετικά με το έργο των διαφόρων task forces του ISG και συζήτησαν το πλάνο δράσης του ISG και των κολλεγίων για το 2021.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

 

Σχετικά με την ΕΕΦΕΕ και την υποομάδα των Επιθεωρήσεων Η ΕΕΦΕΕ είναι το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών του ελεγκτικού επαγγέλματος σε επίπεδο ΕΕ. Ο ρόλος της είναι να ενισχύσει την εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ. Διευκολύνοντας την εποπτική σύγκλιση, η ΕΕΦΕΕ συμβάλλει στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για το ελεγκτικό επάγγελμα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕΦΕΕ απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Σκοπός της υποομάδας Επιθεωρήσεων (Inspections Sub-Group -ISG) της ΕΕΦΕΕ είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της συνέπειας μεταξύ των μελών της όσον αφορά τη δραστηριότητα των επιθεωρήσεων και η αποτελεσματική επικοινωνία με τις ελεγκτικές εταιρείες και τρίτους, με σκοπό την υποστήριξη του στόχου της ΕΕΦΕΕ, τη βελτίωση της ποιότητας ελέγχου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους διενεργούμενους ελέγχους.