Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω έγγραφα, αναφορικά με την παράταση εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format):

  • τροποποίηση για το 2020 του Κανονισμού του ESEF (AnnexI & AnnexII)
  • ερμηνευτική εγκύκλιο για το ESEFΟΑ

 

Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος