Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 023/2020 Ανακοίνωσης της ΕΛΤΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων σε εφαρμογή του ν. 4635/2019 (Α ́167), ο νέος Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm).

Ο Α ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος