Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

 

Οι φορείς IAASB και IESBA εργάζονται σε ένα έργο μαζί με το IPSASB, έναν άλλον ανεξάρτητο φορέα ρύθμισης προτύπων, με δομές και διαδικασίες που υποστηρίζονται από την IFAC για τη διάθεση των διεθνών προτύπων σε ψηφιακή μορφή. Για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι για την πρόσβαση και στις δύο έρευνες.

  • Σε σχέση με το IESBA E-Code, ζητούνται σχόλια σχετικά με την εμπειρία από τη χρήση του εγχειριδίουIESBA και του IESBA e-Codeκαι παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τις απόψεις σας στο :https://www.surveygizmo.com/s3/5744917/DPS-IESBA-User-Feedback
  • Σε σχέση με το εγχειρίδιο IAASBπαρακαλείσθε να συμπληρώσετε τις απόψεις σας στο :https://www.surveygizmo.com/s3/5744866/DPS-IAASB-IPSASB-User-Feedback
  • Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
    Παναγιώτης Γιαννόπουλος