Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η FATF ανακοίνωσε την 21η Φεβρουαρίου 2020 την έξοδο της Δημοκρατίας Τρινιντάντκαι Τομπάγκο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της FATF.

Η παρούσα εκδίδεται προς ενημέρωση των ελεγκτικών εταιριών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Ο Ά Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος