Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στο πλαίσιο της άμεσης και υπεύθυνης αντιμετώπισης του κορωνοϊού (Covid-19), που πλήττει παγκοσμίως τις περισσότερες χώρες, εφιστούμε την προσοχή σας στην προτεραιότητα της ΕΛΤΕ για την ασφάλεια των εργαζομένων της, των εργαζομένων στις εποπτευόμενες από αυτήν ελεγκτικές εταιρείες και των λοιπών συνεργατών της, αποφασίζει, έως την εξομάλυνση της υπάρχουσας κατάστασης, τα κάτωθι:

  • Η ΕΛΤΕ τηρεί με προσοχή τα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής στα γραφεία της με την εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού.
  • Η ΕΛΤΕ θα λειτουργήσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με τη χρήση τηλε-εργασίας, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που διαθέτει.
  • Η έγγραφη και προφορική επικοινωνία με την ΕΛΤΕ θα γίνεται κανονικά στο email : info@elte.org.grκαι στο τηλ.: 210-3242648, αντίστοιχα.
  • Η ΕΛΤΕ δεν θα δέχεται εξωτερικούς συνεργάτες στα γραφεία της, χωρίς να υπάρχει επείγουσα ανάγκη και σε καμία περίπτωση χωρίς προηγούμενο ραντεβού με αίτηση στο info@elte.org.gr.
  • Οι εργαζόμενοι της ΕΛΤΕ, δεν θα πραγματοποιούν επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό και δεν θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε πολυπληθείς συναντήσεις και συνέδρια,στα οποία θα συμμετέχουν, όπου είναι εφικτό με τηλεδιάσκεψη ή βιντεοδιάσκεψη.

Τέλος, παρακολουθούμε τις εξελίξεις του θέματος για την υιοθέτηση νέων μέτρων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος