Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το υπόδειγματης «Έκθεσης διασφάλισης ορκωτού ελεγκτή λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 16τ ουν. 4399/2016» για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και παροχής της δικαιούμενης ενίσχυσης των φορέων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και την διαδικασία υποβολής της εν λόγω έκθεσης στο https://www.ependyseis.gr/.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος