Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η 11η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB), στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Κύρια σημεία της συνάντησης

Τα μέλη ενέκριναν το πρόγραμμα εργασίας 2020, τα προγράμματα εργασίας για το 2020 των πέντε subgroups καθώς και τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια των ελεγκτικών αναθέσεων.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη κάλυπταν την προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών από το CEAOB για το 2020, πιθανή έκδοση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να αναπτυχθούν και επικαιροποίηση των προγραμμάτων εργασίας των Κολλεγίων (Colleges) για το 2020.

Τέσσερα μέλη του CEAOB παρουσίασαν τα συστήματα δημόσιας εποπτείας τους επικεντρώνοντας στις πρόσφατες αλλαγές των συστημάτων τους και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με τα άλλα μέλη.

Sub-group activities

Οι Πρόεδροι των sub-groups ενημέρωσαν σχετικά με τις αντίστοιχες ροές εργασίας τους:

Ο Πρόεδρος του International auditing standards sub-group ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την τελευταία συνεδρίαση του subgroup και την κοινή συνάντηση με το Inspections sub group και τους standard setters που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στα μέσα Νοεμβρίου, υποβάλλοντας προς έγκριση στην Ολομέλεια το σχέδιο μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη συμμετοχή των ελεγκτών στις οικονομικές καταστάσεις σε ενιαία ευρωπαϊκή ηλεκτρονική μορφή (European Single Electronic Format/ESEF).

Ο Πρόεδρος του Enforcement sub-group παρουσίασε στα μέλη την έρευνα επιβολής Πειθαρχικής Διαδικασίας του έτους 2018.

Ο Πρόεδρος του International equivalence and adequacy sub-group υπέβαλε προς έγκριση στην Ολομέλεια την τεχνική αξιολόγηση τρίτης χώρας και τα κριτήρια ιεράρχησης για τις επόμενες τεχνικές αξιολογήσεις που θα διενεργήσει η υποομάδα.

Ο Πρόεδρος του Inspections sub group αναφέρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση το subgroup και την κοινή συνάντηση με του International auditing standards sub-group και τους standard setters που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του Market Monitoring sub-group ενημέρωσε για το έργο σχετικά με τους δείκτες παρακολούθησης της αγοράς για τις επόμενες εκθέσεις και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων για το 2019.

Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του, το CEAOB κάλεσε τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων Eπενδυτών (European Investors), του Accountancy Europe και του European Contact Group για την επικοινωνία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Παπαδέας