Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, αποφάσισε, με την υπ ́ αρ. 178/31-10-2019 Απόφασή του, την αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος της ελεγκτικής εταιρείας “KRS AUDIT ΙΚΕ” με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 59.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος