Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 12 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η 10η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB), στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

 

Κύρια σημεία της συνάντησης

Τα μέλη ενέκριναν το Enforcement Survey Report έτους 2018 καθώς και τη διαδικασία επικοινωνίας της κοινής μεθοδολογίας ελέγχου των ελέγχων σε ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές εκτός EU/ EEA. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη κάλυψαν τη γενική προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών από το CEAOB και επικαιροποίησαν τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και παρόμοιες υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες.

 

Τέσσερα μέλη του CEAOB παρουσίασαν τα συστήματα δημόσιας εποπτείας τους επικεντρώνοντας στις πρόσφατες αλλαγές των συστημάτων τους και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με τα άλλα μέλη.

 

Sub-groups activities

Οι Πρόεδροι των υποομάδων ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους σχετικά με τις αντίστοιχες ροές εργασίας των υποομάδων τους.

 

Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του, το CEAOB κάλεσε εκπροσώπους της Αμερικάνικης Εποπτικής Αρχής (Public Company Accounting Oversight Board PCAOB) και έναν εκπρόσωπο του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), για την επικοινωνία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος