Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, αποφάσισε, με την υπ ́ αρ. 168/22-5-2019 Απόφασή του, την ανάκληση της επαγγελματικής άδειας της ελεγκτικής εταιρείας KRESTON PRIME AUDIT IKE με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 15 και τη διαγραφή της από το Δημόσιο Μητρώο της Ε.Λ.Τ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Παπαδέας