Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Από τις 30 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο με επιτυχία το παγκόσμιο συνέδριο του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators), υπό τη διοργάνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε) με θέμα: Ο εξελισσόμενος κόσμος της ελεγκτικής. Στο συνέδριο συμμετείχαν 52 χώρες – μέλη από όλο τον κόσμο, οι CEOs των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών παγκοσμίως καθώς επίσης και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Aποστολή του IFIAR είναι να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, ενισχύοντας την εποπτεία του ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, το θέμα του συνεδρίου επιλέχθηκε, σε αναγνώριση της σημαντικότητας των συζητήσεων που διεξάγονται σε διάφορα κράτη – μέλη για το μέλλον και τη συνάφεια του ελέγχου, δήλωσε ο Brian Hunt, Πρόεδρος του IFIAR, τονίζοντας ότι «Η ετήσια συνάντησή μας, αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τα μέλη μας να κατανοήσουν περαιτέρω και να αναλύσουν συλλογικά προσεγγίσεις σε αυτά τα επίκαιρα ζητήματα».

Η αρχική ενότητα του συνεδρίου αφορούσε τα τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίζει τόσο το επάγγελμα όσο και οι εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων από τις άμεσες εμπειρίες των εποπτικών αρχών να διαχειρίζονται προκλήσεις και να αναλύουν τις προτεινόμενες αλλαγές στις δικαιοδοσίες τους. Ομιλία σχετικά με τις προσδοκίες των επενδυτών από τις ελεγκτικές εταιρείες και τις εποπτικές αρχές, πραγματοποιήθηκε από τον Paul Lee, ανεξάρτητο σύμβουλο επενδύσεων του Investor Forum και μέλος του Brydon Review σχετικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο ρόλος των Επιτροπών Ελέγχου (Audit Committees) στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ των μελών του IFIAR, των εκπροσώπων των επιτροπών ελέγχων, των επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Οι Πρόεδροι του IAASB και IESBA παρουσίασαν τις τρέχουσες δραστηριότητές τους, καθώς επίσης και το πλάνο των εργασιών τους, τονίζοντας παράλληλα την αποδοτικότητα του διαλόγου που διεξάγεται με το IFIAR και τη σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων των δημόσιων διαβουλεύσεων που διενεργούνται από το IFIAR.

Global CEOs

Ο διαρκής διάλογος για θέματα ποιότητας του ελέγχου με τα μεγαλύτερα δίκτυα των ελεγκτικών εταιριών παγκοσμίως παραμένει σε υψηλή θέση στον κατάλογο των προτεραιοτήτων του IFIAR. Ειδικότερα, οι CEOs των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών παγκοσμίως (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG και PwC) ανέπτυξαν διάλογο με τα μέλη του IFIAR και παρέθεσαν τις τρέχουσες δραστηριότητες των δικτύων τους για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου σε παγκόσμια κλίμακα. Θέματα συζήτησης, αποτέλεσαν: η κουλτούρα των εταιρειών, οι προκλήσεις σχετικά με την πρόσληψη και τη διατήρηση του προσωπικού, οι προσπάθειες που απαιτούνται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να κλείσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των προσδοκιών των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και των ελεγκτών των εταιρειών (expectation gap) καθώς και η παρακολούθηση και η μέτρηση της ποιότητας του ελέγχου από τις ελεγκτικές εταιρείες.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την διάρκεια της ετήσιας συνάντησης διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον Frank Schneider (FAOA, Ελβετία) να εκλέγεται νέος Πρόεδρος του IFIAR και τον Duane DesParte (PCAOB, ΗΠΑ) Αντιπρόεδρος. Τέσσερις χώρες-μέλη του IFIAR, εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Βραζιλία (CVM), Κινεζική Ταϊπέι (FSC), Ελλάδα (HAASOB) και Τουρκία (CMB /POA) -με θητεία τεσσάρων ετών, συγκροτώντας μαζί με το Άμπου Ντάμπι (ADAA), την Αυστραλία (ASIC),τον Καναδά (CPAB), τη Γαλλία (H3C), τη Γερμανία (AOB), την Ιαπωνία (CPAAOB / FSA), την Ολλανδία (AFM), τη Σιγκαπούρη (ACRA), τη Νότια Αφρική (IRBA), την Ελβετία (FAOA), το Ηνωμένο Βασίλειο (FRC) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (PCAOB) το νέο 16μελές Διοικητικό Συμβούλιο του IFIAR.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπείται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της IFIAR από τον Ά Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ κ.Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Παπαδέας