Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) φιλοξενεί στην Ελλάδα το παγκόσμιο συνέδριο του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) με θέμα: Ο εξελισσόμενος κόσμος της ελεγκτικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 30/04/2019 έως τις 03/05/2019.

Έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση και την προστασία του επενδυτικού κοινού, το IFIARέχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου και την ανταλλαγή πληροφοριών επί θεμάτων ποιοτικών ελέγχων και βέλτιστων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε επίπεδο κρατών μελών του IFIAR, αναμένεται να λάβουν μέρος πενήντα δύο (52) χώρες με τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν τους διακόσιους (200).

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν και οι Global CEOs των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών (Deloitte, PwC, EY, KPMG, GT, BDO) όπου και αναμένεται να συζητηθούν στρατηγικά ζητήματα των δικτύων τους, όπως τα πρόσφατα μέτρα που έχουν λάβει σε παγκόσμιο επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και την προώθηση της συνέπειας στην εκτέλεση του ελέγχου μεταξύ των μελών τους, καθώς επίσης και θέματα νέων τεχνολογιών και ανάλυσης δεδομένων (data analytics).

Παράλληλα, στο συνέδριο θα συμμετέχουν στελέχη διεθνών οργανισμών με σκοπό να αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, αλλά και να απαντήσουν σε ζητήματα που άπτονται των προσδοκιών των επενδυτών από τον έλεγχο.

Οι διεθνείς οργανισμοί που θα συμμετέχουν είναι :

 

 • International Οrganization of Securities Commission (IOSCO)
 • Public Interest Oversight Board (PIOB)
 • The World Bank
 • Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
 • The Investment Association (IA)
 • International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
 • International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
 • International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
 • Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
  Παναγιώτης Γιαννόπουλος