Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 4 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η 9η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB), στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Κύρια σημεία της συνάντησης

Τα μέλη ενέκριναν την ετήσια έκθεση της CEAOB για το 2018 καθώς και τη διαδικασία για την κοινή χρήση μη δημόσιων πληροφοριών αναφορικά με τη μεθοδολογία της κοινής επιθεώρησης ελέγχου (CAIM) με τις εποπτικές αρχές εκτός ΕU/EEA. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη κάλυπταν τη γενική προσέγγιση και τις δραστηριότητες της CEAOB για το 2019, τις εξελίξεις σε σχέση με το Brexit, τις πρόσφατες εξελίξεις στη βρετανική και την ολλανδική αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών και την επικαιροποίηση της κατάστασης των μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών που βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Τέσσερα μέλη της CEAOB παρουσίασαν τα συστήματα δημόσιας εποπτείας τους επικεντρώνοντας στις πρόσφατες αλλαγές των συστημάτων τους και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με τα άλλα μέλη.

Οι πρόεδροι των υποομάδων ενημέρωσαν σχετικά με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν κυρίως τη διεκπεραίωση των ερωτηματολογίων προς τις επιτροπές ελέγχου, τις αξιολογήσεις τρίτων χωρών και την παρακολούθηση της ποιότητας στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας εξωστρέφειας, η CEAOB κάλεσε τους εκπροσώπους του European Group of International Accounting Networks and Associations (EGIAN), ως προσκεκλημένους ομιλητές .

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος