Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

Στις 4 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες η European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η ομάδα τεχνικών συμβούλων (EFRAG-TEG) καθώς και η συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG-CFSS)

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στην συνάντηση αυτή ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στην συνάντηση αφορούσαν:

α) Σχέδιο ανάπτυξης κοινού ηλεκτρονικού υποδείγματος πληροφόρησης που αφορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων σε xρηματαγορά εταιρειών – Ευρωπαϊκή Αρχή Χρηματαγορών (ESMA)» (European Single Electronic Format – ESEF Project-ESMA).

Η ESMA ενημέρωσε τα μέλη ότι θα καταρτίσει σχέδια τεχνικών ρυθμιστικών προτύπων τα οποία θα kαθορίσουν το υπόδειγμα ηλεκτρονικής πληροφόρησης (XBLR) και θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission). H προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με ένα ενιαίο (κοινό) ηλεκτρονικό υπόδειγμα θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2020.

β)Ενημέρωση για τις εξελίξεις του σχεδίου του IASB «Επανεξέταση των προκαθορισμένων γνωστοποιήσεων σε συγκεκριμένα πρότυπα»(Targeted Standard – level Review of Disclosures).

Τα μέλη συμφώνησαν με τη μέθοδο προσέγγισης από πλευράς του IASB και την προσπάθεια κατάρτισης κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με τον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών παρεχόμενης πληροφόρησης μέσω της μελέτης συγκεκριμένων λογιστικών προτύπων και της επανεξέτασης των καθορισμένων γνωστοποιήσεων που προβλέπονται σε αυτά.

γ) Συνενώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο» (Business Combinations under Common Control)

Οι συναλλαγές που αφορούν συνενώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο δεν αντιμετωπίζονται από το Δ.Π.Χ.Α.3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Το IASB μελετά την ανάπτυξη λογιστικού μοντέλου που θα έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων συναλλαγών. Ο βασικός
προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί αφορά την μέθοδο και τις αξίες με τις οποίες θα απεικονισθούν τα περιουσιακά στοιχεία του αποκτώμενου στις οικονομικές καταστάσεις του αποκτώντος. Επί του παρόντος έχουν αναπτυχθεί και μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τριών μεθόδων λογιστικής απεικόνισης (ιστορικούκόστους, αξιών του αποκτώμενου και της τρέχουσας αξίας)

Το IASB βρίσκεται σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά τους ανωτέρω προβληματισμούς.

δ) «Εισροές που προκύπτουν από πωλήσεις αγαθών που παράγονται από ενσώματα πάγια πριν αυτά αρχίσουν να χρησιμοποιούνται (Property,PlantandEquipment–Proceedsbeforeintendeduse)

Το IASB σε κείμενο διαβούλευσης που είχε εκδοθεί τον Ιούνιο2017 σε σχέση με προτεινόμενες προσθήκες – τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 «Ενσώματα Πάγια» είχε προτείνει την απαγόρευση της μείωσης από το κόστος κτήσεως ενός παγίου, των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση αγαθών που παράγονται πριν το πάγιο περιουσιακό στοιχείο αρχίσει να χρησιμοποιείται για το σκοπό τον οποίο αποκτήθηκε. Κατά συνέπεια, μια οικονομική οντότητα θα καταχωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις, μαζί με το κόστος παραγωγής των ενλόγω στοιχείων, στα αποτελέσματα χρήσεως σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα. ΗEFRAG είχε διατυπώσει ενστάσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων του IASB και ζήτησε να διερευνηθούν περαιτέρω τα θέματα που θίγονται στο κείμενο διαβούλευσης.

ε) Ερευνητικό πρόγραμμα του IASB για καλύτερη πληροφόρηση (επικοινωνία) που παρέχεται μέσω των βασικών οικονομικών καταστάσεων» (Better Communications – Primary Financial Statements)

Ο στόχος αυτού του ερευνητικού έργου είναι να εξετάσει πιθανές βελτιώσεις στη δομή και το περιεχόμενο των πρωτογενών οικονομικών καταστάσεων (αρχικά στις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και ταμειακών ροών). Οι πρώτες προσεγγίσεις αφορούν: α) την εισαγωγή νέου (ων)
υποσύνολου (ων) στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε σχέση με τον προσδιορισμό μεγεθών που ενδιαφέρουν τους χρήστες πχ «Κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων /εσόδων, και φόρων» (EBIT) . β) Την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον καθορισμό μέτρων επιδόσεων της
διαχείρισης γ) Την απαλοιφή των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την καταχώρηση ταμειακών ροών τόκων και μερισμάτων στην κατάσταση ταμειακών ροών κ.λ.π.

H EFRAG εκτιμά ότι οι προτάσεις του Συμβουλίου δεν αποτελούν θεμελιώδη αναθεώρηση των ισχυουσών απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» και του ΔΛΠ 7«Κατάσταση ταμιακών ροών» ως εκ τούτου, είναι πιθανό η αποτύπωση των προτάσεων σε κείμενο διαβούλευσης να μείωνε σημαντικά το χρονοδιάγραμμα αυτού του έργου.

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Χαράλαμπος Ξένος