Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 14 Ιουνίου 2018πραγματοποιήθηκε η 7ηΣυνάντησηΟλομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB), στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Κύρια σημεία της συνάντησης

Τα μέλη του CEAOB αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του 2019. Το CEAOB ενέκρινε επισήμως την κοινή μεθοδολογία ελέγχου που είχε αναπτύξει το EAIG ενώ εγκρίθηκε το σχέδιο του ερωτηματολογίου που θα αποσταλεί στις Επιτροπές Ελέγχου από τα κράτη μέλη και σχετικά με τις επιδόσεις τους και στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη επέλεξαν να εφαρμόσουν τις επιλογές της Οδηγίας και του Κανονισμού.Τέσσερα κράτη-μέλη παρουσίασαν τα συστήματα δημόσιας εποπτείας τους και οι Πρόεδροι των υπό-ομάδων εργασίας (subgroups) ενημέρωσαν σχετικά με τις αντίστοιχες ροές εργασίας των ομάδων τους.

Ως προσκεκλημένοι ομιλητές, το Institute of Chartered Accountants of England and Wales( ICAEW) παρουσίασε τις δραστηριότητες του δικτύου διασφάλισης της ποιότητας (QAN) ενώ η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Annette Köhler μίλησε για διάφορα θέματα που σχετίζονται με τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.