Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

H Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με ερώτημά της, σχετικά με την συμμετοχή εν ενεργεία ορκωτού ελεγκτή λογιστή ως μέλος της επιτροπής ελέγχου σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος.

Αναλυτικότερα το ΝΣΚ γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία ότι εν ενεργεία ορκωτός ελεγκτής λογιστής που δεν συμμετείχε στον τακτικό έλεγχο οντότητας δημοσίου συμφέροντος δύναται να μετέχει ως μέλος της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, επιτροπής ελέγχου αυτής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 21-26 του νόμου αυτού.

 

Ο Α Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Γιαννόπουλος Παναγιώτης