Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο εργασιών της Ολομέλειας της FATFπου πραγματοποιήθηκε στις 21-23 Φεβρουαρίου 2018στο Παρίσι, συμφωνήθηκε η έκδοση δύο εγγράφων, με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς ταπρότυπα του ανωτέρω Οργανισμού:

α) «Public Statement»

Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται δύο χώρες, των οποίων οι στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση ΞΧ/ΧΤ θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος:

  • Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Η FATF εκφράζει ανησυχία και επιβεβαιώνει την έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της (ΛΔΚ), ενώ παράλληλα προτρέπει στη λήψη αποτελεσματικών αντίμετρων και στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση/χρηματοδότηση όπλων μαζικής καταστροφής.

  • ΙΡΑΝ

Παρά την πολιτική του δέσμευση και την αναζήτηση τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης των αδυναμιών του, και τη διασφάλιση με αυτόν τον τρόπο την αναστολή από τον Ιούνιο του 2017 επιβολής αντιμέτρων,. η FATFενέκρινε την παραμονή του στη Δημόσια Ανακοίνωση επειδή η πλειονότητα των νομοθετικών του μεταρρυθμίσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι έχει κατατεθεί προς ψήφιση νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο της χώρας, αποφάσισε να αναστείλει τα αντίμετρα μέχρι τον Ιούνιο του 2018 οπότε θα επαναξιολογηθεί η πρόοδος του Ιράν.Υπό το πρίσμα αυτό, ενθαρρύνει τα μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικάκαι νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19 της FATF, με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.

 

β) «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»

το έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων. Οι χώρες αυτές επιγραμματικά είναι: Αιθιοπία, Ιράκ, Σερβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία, Βανουάτου και Υεμένη.

Ειδικά για τηΣερβία, η οποία προστέθηκε στη λίστα των ως άνω χωρών, υπογραμμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2018 προχώρησε σε δέσμευση υψηλού πολιτικού επιπέδου για συνεργασία με FATFκαι MONEYVAL(περιφερειακό τμήμα της FATFστο οποίο υπάγεται η Σερβία) για την κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης, προσβλέποντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των τεχνικών της αδυναμιών στην ΚΞΧ/ΧΤ.

Σε ότι αφορά στηναξιολόγηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η FATFαποφάσισε την εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης, εκτιμώντας την πρόοδο στο Σχέδιο Δράσης της.

Η παρούσα εκδίδεται προς ενημέρωση των ελεγκτικών εταιριών και των νομίμων ελεγκτών προκειμένου να προβούν σε δέουσες ενέργειες σε περιπτώσεις που ελεγχόμενες οντότητες έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή συμφέροντα στις χώρες που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα.

Για διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2018.html

 

Ο Α  ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος