Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) γνωστοποιεί τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου για τη θέση εμπειρογνώμονα στην Τιφλίδα/Γεωργία για εικοσιένα (21) μήνες και αναφορικά με την πρόταση που έχει υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening capacities of the Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision in Georgia» με δικαιούχο χώρα τη Γεωργία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος