Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την ετήσια έρευνα έτους 2017 του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών του που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες που συνδέονται με τα έξι διεθνή ελεγκτικά δίκτυα.

Παρόλο που η συχνότητα των ευρημάτων των ποιοτικών ελέγχων σε ορισμένα ελεγκτικά έργα μειώθηκε συνολικά σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα, δεν σημειώθηκε πρόοδος σε όλες τις χώρες –μέλη ή δεν σημειώθηκε πρόοδος με τον ίδιο ρυθμό.

Σύμφωνα με την έρευνα το υψηλότερο ποσοστό ευρημάτων εντοπίστηκε στις περιοχές των λογιστικών εκτιμήσεων ( accounting estimates) και δοκιμασιών εσωτερικών δικλίδων (internal control testing).

Tα ευρήματα που προκύπτουν από επιθεωρήσεις των εσωτερικών συστημάτων δικλίδων ποιότητας σε επίπεδο εταιρείας, επιβεβαιώνουν τις απόψεις του IFIAR ότι τα παγκόσμια δίκτυα θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ενδυνάμωση των συστημάτων ποιοτικού ελέγχου.

Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως μέλος του IFIAR, συμμετείχε στην έρευνα του 2017.

Έρευνα έτους 2017 αναφορικά με τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων

 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Χαράλαμπος Ξένος