Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2018 το CEAOB πραγματοποίησε την 6η Συνάντηση Ολομέλειάς του στις Βρυξέλλες. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι των φορέων EBA, EIOPA και ESMA.

Κύρια σημεία συνάντησης.

Το CEAOB υιοθέτησε την πρώτη ετήσια έκθεσή του για το 2017, η οποία περιλαμβάνει τις κυριότερες δράσεις και επιτεύγματα.

Τα μέλη του CEAOB συζήτησαν τη δυνατότητα σύγκλισης στο θέμα των αμοιβών για την παροχή μηελεγκτικών υπηρεσιών του άρθρου 4 του Κανονισμού 537/2014.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν τις πιθανές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation) στη συνεργασία των εποπτικών αρχών με τρίτες χώρες.

Οι εποπτικές αρχές των κρατών – μελών Ηνωμένου Βασιλείου, Τσεχίας και Ελλάδος παρουσίασαν το σύστημα εποπτείας τους επικεντρώνοντας στις πρόσφατες αλλαγές και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ παρουσιάζοντας το σύστημα εποπτείας της χώρας και τις αλλαγές που έχει επιφέρει η νέα νομοθεσία, τόνισε, μεταξύ άλλων, τις κυριότερες προκλήσεις που δημιουργούνται και τα προτεινόμενα σχέδια δράσης.

Οι πρόεδροι των υπο-ομάδων εργασίας του CEAOB (International Auditing Standards, Enforcement, International Equivalence and Adequacy, Inspections και Market Monitoring) έκαναν απολογισμό του έργου τους για το 2017 και παρουσίασαν και το πλάνο δράσης τους για το 2018.

Εξωστρέφεια του CEAOB

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του CEOAB προσκάλεσε εκπροσώπους από το «Common Content Project», τα οποία αποτελείται από τα επαγγελματικά σώματα των κρατών-μελών, παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες τους σχετικά με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Παπαδέας