Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ στην υπ ́αρίθμ. 144/11-1-2018συνεδρίασήτου λαμβάνοντας υπόψητις διατάξεις του ν.3148/2003,όπως ισχύει, αποφάσισε τησυγκρότηση :

1)Του Συμβουλίου Ποιοτικών Ελέγχων (ΣΠΕ) αποτελούμενο από τους κάτωθι:

  • Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Αποστόλου, Α ́ Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ανέστη Λαδά του Χρυσοστόμου, Επίκουρο Καθηγητή Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Ιωάννη Φίλο του Λάμπρου, Αναπληρωτή Καθηγητή Ελεγκτικής και Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου,ως μέλος, με αναπληρωτήτον Αναστάσιο Τσάμη του Βασιλείου, συνταξιούχο Καθηγητή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Λογιστικής.
  • Νικόλαο Παπαδήμο του Σταματίου, ελεγκτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Συκιανάκη του Γεωργίου, Καθηγητή Λογιστή του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ.
  • Δημήτριο Παρασκευόπουλο του Νικολάου, συνταξιούχο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ως μέλος, μεαναπληρωτή τον Ποταμίτη Δημήτρη του Ιωάννη, συνταξιούχο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
  • Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Νούνη του Παναγιώτη, Οικονομολόγο.

2)Του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) αποτελούμενο από τους κάτωθι:

  • Χαράλαμπο Ξένο του Κωνσταντίνου, Β ́ Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ, ως Πρόεδρο.
  • Ελένη Ρογδάκη–Χαραμή, Αν. Καθηγήτρια Λογιστικής και Ελεγκτικής,τ. Ορκωτή Λογίστρια,ως μέλος.
  • Δημήτριο Κακούρα του Ευσταθίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως μέλος.
  • Χαράλαμπο Συρούνη του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως μέλος.
  • Νικόλαο Σγουρινάκη του Αντωνίου, Λογιστή Φοροτεχνικό, ως μέλος.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Παπαδέας