Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 7-8 Δεκεμβρίου 2017, στην Ουάσιγκτον, η Αμερικάνικη Εποπτική Αρχή (Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB) φιλοξένησε το 11ο ετήσιο Διεθνές Ινστιτούτο για τον Κανονισμό Ελέγχου (International Institute on Audit Regulation).

Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 75 εκπρόσωποι από αντίστοιχες εποπτικές αρχές 39 χωρών εκτός των Η.Π.Α., καθώς και 10 στελέχη από 7 διεθνείς οργανισμούς. Το Ινστιτούτο παρέχει ένα φόρουμ για διάλογο μεταξύ των εποπτικών αρχών από όλο τον κόσμο σχετικά με επίκαιρα θέματα ελέγχου που επηρεάζουν την προστασία των επενδυτών και τη σταθερότητα των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών.

“Στο ετήσιο Διεθνές Ινστιτούτο για τον Κανονισμό Ελέγχου συναντώνται οι εποπτικές αρχές από όλο τον κόσμο για να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος”, δήλωσε ο Πρόεδρος του PCAOB, James R. Doty ενώ χαιρετισμό απεύθυνε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ Jay Clayton.

Το Ινστιτούτο οργάνωσε panel συζητήσεων μεταξύ εποπτικών αρχών, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων επενδυτών και εμπειρογνωμόνων εταιρικής διακυβέρνησης από ολόκληρο τον κόσμο και εστίασε κυρίως σε θέματα όπως :

• Τεχνολογία και ανάλυση δεδομένων ( Technology and Data analytics).
• Χρηματοοικονομική απάτη (Financial Fraud)
• Απόψεις των επενδυτών και των διευθυντικών στελεχών σχετικά με τον έλεγχο.
• Βlockchains και ο αντίκτυπος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο ελεγκτικό επάγγελμα.
• Επαγγελματικός σκεπτικισμός και εταιρική κουλτούρα (professional skepticism and audit firm culture).
• Τάσεις στις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs)

Σημειώνεται ότι περίπου 900 ελεγκτικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο PCAOB βρίσκονται σε 89 δικαιοδοσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος