Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017 μπορούν μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη «προς την Επιτροπή Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας» στο Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικώς, με express και συστημένο τρόπο.

Υπογραμμίζεται ότι προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι, μεταξύ άλλων, η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση, του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στη με αριθ. 46318 οικ. προκήρυξη (ΦΕΚ Γ΄ 535/9.6.2017).

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ
Καθ. Γεώργιος Βενιέρης