Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Την ανάγκη μετάβασης των δήμων, αλλά και γενικότερα όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, σε σύγχρονα λογιστικά πρότυπα επισημαίνει η μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο: “Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών Δήμων” που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που οργάνωσε το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με την ΕΛΤΕ, στις 26-06-2017, στο Αμφιθέατρο ‘‘Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά’’ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στη μελέτη αναδεικνύεται επίσης η βελτίωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία των δήμων την πενταετία 2011-2015, παρά τη σημαντική πτώση των τακτικών επιχορηγήσεων κατά 25% σωρευτικά μεταξύ 2011 και 2015.

Στους χαιρετισμούς τους ο Πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Τάκης Αθανασόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη αναθέρμανσης της οικονομίας, αναφέροντας ότι η εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια του ΙΟΒΕ να συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, αναπροσαρμογής και εξόδου από την κρίση και ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ, Καθηγητής κ. Γεώργιος Βενιέρης, επισήμανε τη χρησιμότητα της έρευνας και τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή της, ιδιαίτερα στην άσκηση πολιτικών σχετικών με τους ΟΤΑ.

Η παρουσίαση της μελέτης έγινε από τον κ. Svetoslav Danchev, Υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης του ΙΟΒΕ, και από τη κ. Σάνδρα Κοέν, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ, κ. Π. Γιαννόπουλος, παρουσίασε στοιχεία και ευρήματα από έρευνα της ΕΛΤΕ σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες επί των οικονομικών καταστάσεων των δήμων.

Ο καθηγητής κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, που συντόνισε την εκδήλωση, σημείωσε ότι στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, παραδοσιακά η ταμειακή βάση αποτελεί τη λογιστική βάση που χρησιμοποιείται ενώ σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η λογιστική του δεδουλευμένου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η πορεία μετάβασης των δήμων αποτελεί καλό οδηγό για την μετάβαση και των υπόλοιπων φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τα πρότυπα του δεδουλευμένου λογιστικού συστήματος.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης