Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Την 1η Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τέταρτη συνάντηση της ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ) – Committee of European Authority Οversight Boards (CEAOB).

Στη συνάντηση, τα μέλη συζήτησαν μεταξύ των άλλων, θέματα αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs) και το πρόγραμμα δράσης του CEAOB για το 2018.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την ενσωμάτωση της νέας Οδηγίας και του Κανονι-σμού στo εθνικό δίκαιο των Κρατών Μελών, για την έκθεση παρακολούθησης των αγορών (market monitoring report) και της δημιουργίας του ESEF (European Single Electronic Format).

Τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία και Κροατία) παρουσίασαν την ενσωμάτωση της Οδηγίας 56/2014 και των επιλογών του Κανονισμού 537/2014 στον εθνικό τους δίκαιο.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια εκ μέρους της οργάνωσης των διευθυντικών στελεχών στην Ευρώπη (European Directors) εξέθεσε τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις του νέου κοινοτικού θεσμικού πλαισίου.

Οι πρόεδροι των τεσσάρων υποομάδων εργασίας (subgroups) παρουσίασαν τις μέχρι σήμερα δραστηριότητές τους και το πλάνο δράσης τους έως το τέλος του χρόνου.

 

Ο Α ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος