Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ)- European Supervisory Authorities (ESAs). Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών- the European Banking Authority (EBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων – the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών – the European Securities and Markets Authority (ESMA).

Οι ΕΕΑ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των μεταρρυθμίσεων που τίθενται σε εφαρμογή στον απόηχο της χρηματοοικονομικής κρίσης. Έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο να διασφαλίσουν ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές σε ολόκληρη την ΕΕ είναι καλά οργανωμένες, ισχυρές και σταθερές. Από την ίδρυσή τους, οι ΕΕΑ έχουν συμβάλλει τόσο στη δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τράπεζες, ασφάλειες και αγορές κεφαλαίου) όσο και στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα εύρωστο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για την ενιαία αγορά και να θεμελιωθεί η δημιουργία τραπεζικής ένωσης. Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί σε ποιους τομείς μπορεί να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ΕΕΑ.

Η δημόσια διαβούλευση (consultation) θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαΐου 2017.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος