Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Tο International Ethics Board for Accountants (IESBA) προσφάτως προχώρησε σε τρεις δημοσιεύσεις με τα κάτωθι θέματα:

1. IESBA Safeguards ED phase 2: “Proposed Revisions Pertaining to Safeguards in the Code—Phase 2 and Related Conforming Amendments

2. Structure of the Code of Ethics – Phase 2 “Improving the Structure of the Code of Ethics for Professional Accountants—Phase 2 with Certain Proposed Conforming Amendments Arising from the Safeguards Project

3. Proposed Revisions to Clarify the Applicability of Provisions in Part C of the Extant Code to Professional Accountants in Public Practice

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες που επιθυμούν να υποβάλουν σχόλια για τις παραπάνω δημοσιεύσεις παρακαλούνται να τα αποστείλουν έως τη Δευτέρα 20 Μαρτίου το αργότερο στο pgiannopoulos@elte.org.gr για να ληφθούν υπόψη στα σχόλια που θα υποβάλλει η ΕΛΤΕ στην αρμόδια υπηρεσία της IFIAR.

 

O Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος