Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 8-10 Φεβρουαρίου 2017 υπό τη διοργάνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην Αθήνα, με επιτυχία το 11ο παγκόσμιο inspection workshop του IFIAR, στο οποίο συμμετείχαν 42 χώρες με περίπου 150 συμμετέχοντες και σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και διεθνών πρακτικών.

Την πρώτη μέρα της συνάντησης βασικοί ομιλητές ήταν ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο του SSM και της Τράπεζας της Ελλάδος στην εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) κ. Νικόλαος Βέττας ο οποίος αναφέρθηκε στις μακροοικονομικές εξελίξεις στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι πρόεδροι του International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) και του International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) οι οποίοι παρουσίασαν το πλάνο δράσης τους για το 2017.

Σημειώνεται ότι το κόστος διεξαγωγής του συνεδρίου καλύφθηκε από τις συνδρομές των συμμετεχόντων.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Γεώργιος Βενιέρης