Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των εργασιών της πρόσφατης Ολομέλειας της FATF, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στις 19-21 Οκτωβρίου 2016, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των χωρών που παραμένουν μη συμμορφούμενες προς τα πρότυπα της FATF, ως ακολούθως:

1. Συνίσταται στα κ-μ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση «Public Statement 21.10.2016», ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), εκφράζοντας την ανησυχία της για τις παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διάδοση και χρηματοδότηση της διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής.

Παράλληλα η FATF προτρέπει τα μέλη της να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τη διακοπή της λειτουργίας τόσο των υποκαταστημάτων, θυγατρικών και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ εντός της επικράτειάς τους όσο και των διαδικασιών τραπεζικής ανταπόκρισης προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των οικονομικών τους τομέων από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Σε ότι αφορά στο Ιράν από τον Ιούνιο του 2016 η FATF έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για την πολιτική δέσμευση ως προς την αντιμετώπιση των στρατηγικών του ελλείψεων με αποτέλεσμα την αναστολή επιβολής αντιμέτρων για δώδεκα μήνες. Ωστόσο, αποφασίστηκε η παραμονή του Ιράν στο καθεστώς αυξημένης επιτήρησης μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο πλήρους δράσης. Κατόπιν τούτου η FATF συμβουλεύει τα μέλη της να εφαρμόζουν αυξημένη δέουσα επιμέλεια κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με φυσικά και νομικά πρόσωπα της εν λόγω χώρας σύμφωνα με τη Σύσταση 19 και τις ερμηνευτικές της σημειώσεις (Higher-risk countries/Interpretive note).

2. Στο περιεχόμενο του εγγράφου με θέμα «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 21.10.2016» περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Αφγανιστάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ιράκ, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Συρία, Ουγκάντα, Βανουάτου και Υεμένη. Αναφορικά με τη Γουιάνα αποφασίστηκε η εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης λόγω της προόδου που έχει συντελεστεί στο σχέδιο δράσης της.

Η παρούσα εκδίδεται προς ενημέρωση των ελεγκτικών εταιριών και των νομίμων ελεγκτών προκειμένου να προβούν σε δέουσες ενέργειες σε περιπτώσεις που ελεγχόμενες οντότητες έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή συμφέροντα στις χώρες που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα.

Για διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2016.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2016.html

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ

Καθ. Γεώργιος Βενιέρης