Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 11 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα εσπερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) σε συνεργασία με την ομόλογη αμερικάνικη αρχή Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) με θέμα: « ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2015 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016 ».

Την εσπερίδα προλόγισε και συντόνισε ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ καθηγητής κ. Γεώργιος Βενιέρης και χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ. Μάριος Κυριάκου.

Το πρόγραμμα της εσπερίδας περιλάμβανε:

  • Παρουσίαση του ειδικού συμβούλου του προέδρου του PCAOB, George Botic και του διευθυντή του γραφείου διεθνών σχέσεων του PCAOB Bruce Overton για τη δομή, τη λειτουργία και την οργάνωση του φορέα, καθώς επίσης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων.
  • Παρουσίαση του Α΄ Αντιπροέδρου της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου για τις δραστηριότητες της Επιτροπής τόσο σε ελλαδικό όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων της περιόδου 2015 – 2016.
  • Επίσης, σκιαγραφήθηκε το πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ για την περίοδο 2016-2017.

Στην εσπερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των ελεγκτικών εταιρειών καθώς επίσης εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, στους οποίους δόθηκε δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήματα τόσο στους εκπροσώπους του PCAOB όσο και της ΕΛΤΕ.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Καθ. Γεώργιος Βενιέρης