Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστική Τυποποίησης και Ελέγχων ανακοινώνει ότι στην από 29-08-2016 συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενέκρινε τη χορήγηση αδειών ασκήσεων επαγγέλματος νόμιμων ελεγκτών, οι οποίοι καταχωρούνται στο Δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ ως εξής :

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Καθ. Γεώργιος Βενιέρης