Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1534 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1534/2015

ΘΕΜΑ: « ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 15η ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ »

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας των παραστατικών,εταιρεία συνεχίζει να εκδίδει τιμολόγια χρησιμοποιώντας φορολογικούς μηχανισμούς.

Όπως ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία, μέχρι και τις 15 του επόμενου μήνα, εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία τέλους προηγούμενου μήνα. Αυτή η πρακτική είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους αλλά και προκειμένου να συντάσσονται αξιόπιστες οικονομικές αναφορές κάθε μήνα, χωρίς την ανάγκη σημαντικών προβλέψεων. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε αν η πρακτική αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 (χρόνος έκδοσης τιμολογίων) του νόμου 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα”.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 4308/2014 αλλά και τη σχετική Οδηγία 112/2006/ΕΕ, το τιμολόγιο φέρει την ημερομηνία της έκδοσής του. Για παράδειγμα για παραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών που θα γίνουν το Δεκέμβριο του 2015, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι την 15η Ιανουαρίου του 2016, με ημερομηνία, την ημερομηνία έκδοσης αυτού, όπως για παράδειγμα οποιαδήποτε ημέρα από την 1η έως την 15η Ιανουαρίου του 2016. Συνεπώς ο χειρισμός που αναφέρετε δεν είναι σύμφωνος με την απαίτηση του άρθρου 11 του Ν. 4308/2014 ως προς την ημερομηνία έκδοσης που φέρει το τιμολόγιο.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ