Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 002/2015 Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ, η προθεσμία υποβολής των ετήσιων αναφορών πρακτικής άσκησης για υποψήφιους νόμιμους ελεγκτές για ελέγχους που αφορούν τη χρήση 2014 παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2015.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ