Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η σύναψη διμερούς συμφωνίας με την ομόλογη εποπτική αρχή των Η.Π.Α. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), αναφορικά με την εποπτεία των ελεγκτικών εταιρειών που υπόκεινται στις κανονιστικές διατάξεις των εν λόγω ρυθμιστικών αρχών.

Η ανωτέρω συμφωνία (SOP) παρέχει ένα πλαίσιο για τις κοινές επιθεωρήσεις των δύο ρυθμιστικών αρχών, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (data protection) καθώς και για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σε ένα διεθνές περιβάλλον παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ Kαθηγητής κ. Γεώργιος Βενιέρης δήλωσε ότι «η υπογραφή της διμερούς συμφωνίας θα συμβάλει στην αποστολή της Επιτροπής για τη συνεχή ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα ». Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας, αφού ξεπεράστηκαν οι καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί, και διευκρίνισε ότι «η συμφωνία τίθεται σε ισχύ άμεσα, η δε έναρξη των ποιοτικών ελέγχων αναμένεται εντός του έτους 2015».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του PCAOB James R. Doty, δήλωσε ότι «η συμφωνία με την ελληνική ρυθμιστική αρχή αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και την προστασία των επενδυτών μέσω μιας διασυνοριακής συνεργασίας». Επίσης, o Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του PCAOB Bruce Wilson ,επεσήμανε ότι «είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχει βρεθεί ένας τρόπος να προχωρήσουμε σε μία τέτοια συμφωνία με τους Έλληνες ομολόγους μας».

Το PCAOB έχει συνάψει παρόμοιες συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Δανία, την Ουγγαρία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και συνεχίζει τις προσπάθειες του για την επίτευξη συμφωνιών συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα δεν έχουν συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες». Επιπλέον, το PCAOB έχει συνάψει συμφωνίες με την Ελβετία και τη Νορβηγία, καθώς και με πολλές ρυθμιστικές αρχές στη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αυστραλία.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν έξι ελεγκτικές εταιρείες από τις 900 περίπου που έχουν εγγραφεί στο PCAOB και ευρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών στο PCAOB ξεπερνάει τις 2.300.