Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με τη λήξη των εργασιών της Ολομέλειας της FATF που πραγματοποιήθηκε στο Brisbane της Αυστραλίας στις 24-26 Ιουνίου 2015, εκδόθηκαν δύο έγγραφα με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη (κ-μ) να προβούν στη λήψη/επικαιροποίηση μέτρων έναντι των μη συμμορφούμενων χωρών προς τα πρότυπα της FATF, ως ακολούθως:

1. Συνιστάται στα κ-μ, σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση «Public Statement 26.6.2015», ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές σχέσεις και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές τους με το Ιράν και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Β. Κορέας (ΛΔΚ). Ειδικότερα για το Ιράν, τονίζεται, ότι εάν δεν προβεί σε άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες, που αφορούν στην ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η FATF θα επανεξετάσει τη στάση της καλώντας τα μέλη της να ενισχύσουν τα αντίμετρα από τον Οκτώβριο του 2015. Εκτεταμένη αναφορά γίνεται και στη Λ.Δ.Κ επισημαίνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής τόσο σε διαδικασίες τραπεζικής ανταπόκρισης όσο και κατά την εξέταση αιτημάτων για τη λειτουργία παραρτημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών σε άλλες χώρες. Επίσης κρίνεται σκόπιμη η εκτίμηση του κινδύνου για ΞΧ/ΧΤ κατά τη διεκπεραίωση οικονομικών τους συναλλαγών με τις χώρες Αλγερία και Μιανμάρ λόγω της μη υλοποίησης των δεσμεύσεών τους.

2. Στο περιεχόμενο του εγγράφου με θέμα «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process 26.6.2015» περιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, συνεργαζόμενες στενά με τη FATF και επιγραμματικά είναι: Αφγανιστάν, Αγκόλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Εκουαδόρ, Γουιάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Παναμάς, Παπούα-Ν. Γουινέα, Σουδάν, Συρία, Ουγκάντα και Υεμένη.

Σημειώνεται επίσης ότι η FATF προτίθεται να επανεξετάσει τον προσεχή Οκτώβριο την περίπτωση του Ιράκ, το οποίο παρά την υψηλού επιπέδου πολιτική δέσμευση δεν έχει σημειώσει την προσδοκώμενη πρόοδο, ενώ εκτιμώντας τις εξελίξεις στο σχέδιο δράσης της Ινδονησίας, αποφάσισε την εξαίρεσή της από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ενημέρωση των προσώπων του χρηματοπιστωτικού και μη τομέα, που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν έναντι των χωρών που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα, κοινοποιώντας στην υπηρεσία μας τη σχετική αλληλογραφία. Για διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στη σχετική ιστοσελίδα της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-june-2015.html

http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-june-2015.html